Teknikler ve Danışmanlık Atölye Çalışmalarımız başlıyor!
İlk çalışma 03 Haziran 2017 Cumartesi günü.
İmgelem;
-Geçmiş ile mevcut problemleri anlarken,
-Çocukluk deneyimine dayanan temel inançları araştırırken,
-Süreci yaşantısallaştırırken
-Mantıksal seviyeden yaşantısal seviyeye geçerken kullanılan tekniklerden birisidir.
Düzenlenecek çalışmada imgelem tekniğinin süreçte nasıl kullanıldığı incelenecek, vaka örnekleri ve uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

Program içerisindeki her bir oturum birbirinden bağımsızdır.  Programın yürütücüleri Aile Psikolojik Danışmanlık  Merkezi ekibidir.
Her oturum için katılım belgesi verilecektir.
Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri (3.,4. ve YL) ve mezunları katılabilir.
Kontenjan sınırlıdır. Çalışma ücreti 70TL+KDVdir

Kayıt ve bilgi: Birsen Hanım /0216 416 52 63
0532 418 41 87