All posts by admin2

24May/17

Teknikler 1: İmgelem

  Teknikler ve Danışmanlık Atölye Çalışmalarımız başlıyor! İlk çalışma 03 Haziran 2017 Cumartesi günü. İmgelem; -Geçmiş ile mevcut problemleri anlarken, -Çocukluk deneyimine dayanan temel inançları araştırırken, -Süreci yaşantısallaştırırken -Mantıksal seviyeden yaşantısal seviyeyeRead More…