Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları alanında uzman psikolog ekibin önderliğinde hazırlanan Team Building Istanbul- TBI® programları, son araştırmaları yakından takip ederek güncellenmeye devam eder. Kurumların temelini oluşturan en önemli ve en karmaşık kaynak insan gücüdür.

Hem işveren hem de çalışan için “Keyifli Üretlenlik” bakış açısı ile yola çıkarak, tanıştığımız kurumlarda psikolog ekibimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz.

 

Seminer Çalışmalarımız

Etkin Liderlik
Günümüz İleri Liderlik Teknikleri
Kişiler arası Etkileşim
Empati mi Sempati mi?
Takım içi Dinamikler
İŞte! Stress
Takım Ruhu Oluşturulması
Öfke Yönetimi
Affetme Sanatı
Zaman Yönetimi
İç motivasyon ve Coşku
İş ve Özel Yaşam Dengesi
Çalışan Ebeveynlere İpuçları
Performans Kaygısı
Etkin Sunum Becerileri
Kişisel Farkındalık

İşyeri Ayrımcılığını Yönetmek
İşyeri Zorbalığı ve Psikolojik Taciz
Grup Etkileşimi
Grup Dinamikleri
Karar verme süreçleri
Geribildirim Alışverişi
Özdenetim ve Sorumluluk
BEN ve Diğerleri
İŞte! Savunma Düzenekleri
Çatışma yönetimi ve Uzlaşma
Sınırlar ve Sorumluluklar


Atölye Çalışmalarımız

Sanat Terapisi
Dışavurumcu Sanat
Yaratıcılık Atölyesi
Role Playing (Rollerle Büyük Oyun)
Psikolojik Kutu Oyunları
Sinema Terapi
Imgelem ve Rahatlama Teknikleri

Yaratıcı Drama
Rollerin Partisi
Psikoeğitim
Outdoor Kişisel Gelişim


Takım Çalışmalarımız

Takım içi Dinamikler
Takım içi İletişim
Takım içi Çatışma Çözümleme
Lidere Uyum
Takım Ruhu

Takım içi Bağlılık
Büyük Takım Yarışı


Executive Çalışmalarımız

Kişisel Farkındalık
Güncel Psikoeğitim
Özel ve iş yaşam dengesi
Anksiyete Çalışmaları
Psikolojik Danışmanlık

Stress ile baş etmek teknikleri
Öfke Yönetimi
Affetme Süreci
Mükemmeliyetçilik


Aile Şirketi Çalışmalarımız

İş ve Aile Dengesi
Etkin İletişim
Aile ve İş Dinamikleri
Çözüm ve Uzlaşma Becerileri
Yeni Kuşak Psikolojik Hazırlık
Psikodestek

Bireysel Farkındalık
Değerler ve Aidiyet
İki uçlu kriz yönetimi
Aile Sistemlerini Anlamak

Butik Programlar

Listemizde hazır programlarımızdan farklı bir talebiniz mi var?
Bize isteklerinizi bildirin. Kurumunuz ile tanışma toplantısı yapalım ve ihtiyaçlarınız belirleyelim. Talepleriniz doğrultusunda size ve kurumunuza özel bir program hazırlayalım.

Yöntemlerimiz

 

Uzman Psikolog ekibimizin hazırladığı programlarımız çeşitli kuramlara ve sistemlere dayanmaktadır.

Sisteme dayalı, yapılandırılmış programlarımız tutarlı ve bilimsel çerçevededir.
Güncel gelişmeleri ve araştırmaları takip eden ekibimiz, programı periyodik olarak zenginleştirir.

Virginia Satir Aile Terapisi Modeli
Aile ve takım çalışmalarında kullandığımız Dr. Virginia Satir’in Satir Aile Terapisi Modeli, ilişkiler ve sistem temellidir.
Satir Modeli, iletişimi koparan eski inançların, algıların gözden geçirilerek yeniden yapılandırılmasına odaklanır. Süreç içerisinde hedef odaklı çalışırız. Özdeğer ve bağlanma ile kişilerin motive olarak, değişim yaşadıklarını tecrübe ediyoruz. Her bireyin kişisel kaynaklarına odaklanmalarına destek oluyoruz.

Dışavurumcu Sanat Terapisi
Takım içi iletişimi kuvvetlendirmek, yaratıcı problem çözüm becerileri desteklemek için kullandığımız tekniklerden bir tanesi de Sanat Terapisi unsurlarını içermektedir. Sanat Terapisi hayal gücümüzün akmasına, çağlamasına izin verirken bir yandan da düşüncelerimizi, algılarımızı, beklentilerimizi, ihtiyaçlarımızı kısaca kendimizi anlatmamıza yardımcı olur. İki boyutla işleyen süreçte, hem grubun anlayışı kuvvetlenir hem de bireysel farkındalık gelişir.

Dinamik Yönelim
Bilinçaltı sistemler de sürekli olarak davranışlara etki etmektedir. Kurumlarla olan çalışmalarımızda savunma düzenekleri ve savunma düzeneklerinin yarattığı olgular üzerine odaklanıyoruz. Grup olarak gelişim ve etkileşim hedefleri olan çalışmalarda, kişisel içe bakış da ön plandadır. Dinamik bağlamda oluşturulan programlarımız uzun dönem çalışan gruplara ve daha önce takım çalışması temel eğitim almış gruplara önerilir.

Sinema Terapi
Filmlerin kişisel gelişim ve grup etkileşimi amacı ile kullanılması sinema terapi olarak adlandırılır. Kurumun ihtiyacına yönelik konu üzerine oluşturulan çalışmada, film izlendikten sonra tartışma ve yapılandırılmış aktiviteler uygulanır. Sinema terapi kurgusu, müziği, yorumlaması aracılığı ile duygularımızın aktarılmasına ve değişime yardımcı olur.

Imgelem ve Rahatlama Teknikleri
Zihinsel ve bedensel rahatlama iş hayatı sürecinde bireylerin yol almalarında gizli bir yardımcıdır. Rahatlama tekniklerini öğrenen ve hayatının bir parçası haline getiren bireylerin, daha keyifli bir bütünlük içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bütün çalışmalarımızda belirli bir süreyi mutlaka bu yöntemlere ayırıyoruz.

Dramatizasyon ve Role Playing
Öğrenilen yeni bilgilerin ve farkındalıkların içselleştirilmesini yaşantısallaştırarak destekliyoruz. Psikodrama çerçevesinde yürütülen çalışmalarda gruplar eğlenirken, farklı bir bakış açısını deneyimleme fırsatına da sahip oluy